Barra del Trabucador

Espai natural a Sant Carles de la Ràpita

Istme que uneix la punta de la Banya amb el Delta

Localització

Sant Carles de la Ràpita

La barra del Trabucador constitueix un istme de sis quilòmetres que uneix la punta de la Banya amb el Delta. Es tracta d’un espai molt fràgil fruit de la deposició de sorra marina per les corrents de deriva.
És un bon punt d'observació d'ocells tant per la part de mar obert com interior.

Des de les torres d'observació habilitades, es pot contemplar el far, la serra del Montsià, Sant Carles de la Ràpita, i les salines de la Trinitat, on és fàcil veure tot tipus d'ocells marins, especialment flamencs, durant gairebé tot l'any.


En ocasions de temporals, aquest espai és envaït per l’aigua marina i s’obre passos que connecten el mar obert amb la badia dels Alfacs, trencant d’aquesta manera les comunicacions per via terrestre.
La major part de la barra està integrada per sorrals sense cap tipus de vegetació de fanerògames, tot i que s'hi pot distingir una duna artificial vegetada i, a les vores de la badia, diverses comunitats halòfiles.

 

A la zona de dunes hi predomina el jull de platja (Elymus farctus), amb clapes d'algunes espècies psamòfiles al·loctones al delta, com Otanthus maritimus i Lotus creticus.

 

Pel que fa a les comunitats halòfiles, destaquen les jonqueres halòfiles mediterrànies (Juncetalia maritimi) i els espartinars, els salicornars subarbustius, amb espècies com la barrella punxosa (Salsola kali), la cirialera vera (Arthrocnemum fruticosum), el donzell marí (Artemisia gallica), etc.

 

Altres hàbitats d’interès comunitari presents a l’espai són les comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant i les comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins.

S’hi han portat a terme diverses actuacions amb l’objectiu de restaurar les comunicacions i estabilitzar l’espai (creació de dunes artificials, tancament de punts oberts pel mar) i donar-hi un ús recreatiu (pàrquing, àrea de serveis, etc.).

 

La preocupació en aquest punt és que aquestes actuacions han contribuït a la banalització paisatgística de la zona i no sempre han sigut eficients.

 

Actualment la sobrefreqüentació de l’espai, sobretot a l’estiu, i el trànsit rodat per la barra del Trabucador són els principals factors que presenten una influència negativa sobre l’espai.
Forma part de l’espai del PEIN i de la Xarxa Natura 2000.

GPS: Latitud

40.608740

GPS: Longitud

0.726814

Localització

Javascript is required to view this map.