Llacuna del Canal Vell

Llacuna del Canal Vell a Deltebre

Considerada hàbitat d’interès comunitari prioritari

Localització

Deltebre

És la llacuna més gran de la zona de l'hemidelta nord, situada al terme municipal de Deltebre. El seu accés a un observador privat permet gaudir de la fauna que l'habita. Hi nidifiquen diferents tipus d'aus, on destaca l'ànec salvatge. Fins els anys 70 va ser la llacuna més gran del Delta però el conreu dels arrossars n'han reduït la superfície considerablement.
 


Entre els mesos d'octubre i maig, els pescadors de la confraria de Sant Pere de Sant Carles de la Ràpita hi practiquen la pesca típica de la llacuna: el tresmall, el gànguil i el palangre.Per a més informació

Oficina de Turisme de Deltebre

Pl. Vint de maig, 1
Tel. 977 489 309

www.deltebre.netFlora i fauna

La vegetació helofítica s’ha recuperat notablement aquests darrers anys, sobretot al sector nord-oest, des de la zona de l’Escarabat fins ben a prop del Trastellador. Està constituïda per canyissar amb boga (Typha sp.), jonca marina (Scirpus maritimus) i tamariu (Tamarix gallica).

La llacuna, considerada hàbitat d’interès comunitari prioritari, està entapissada en un 90% per macròfits.


Les espècies de peixos més significatives que s’hi troben són el fartet (Aphanius iberus) i l’anguila (Anguilla anguilla).
 

Quant als rèptils, hi ha una població de tortuga d’estany (Emys orbicularis) que és objecte d’un projecte de reforç poblacional.Pel que fa als ocells, és un important lloc de pas per a passeriformes de canyissar. Les campanyes científiques que s’hi desenvolupen des del 1992, en el marc de l’Estació Biològica, han permès avaluar-ne les poblacions i ús del medi de les diferents espècies.Aquesta zona també té interès com a punt d’hivernada per a anàtids, fotges (Fulica atra), flamencs (Phoenicopterus ruber), el capó reial (Plegadis flacinellus), ardèids com el bitó (Botaurus stellaris) i l'agró blanc (Egretta alba), el blauet (Alcedo atthis) i passeriformes com la cotxa blava (Luscinia svecica) o el repicatalons (Emberiza schoeniclus).Pel que fa als ocells nidificants, s’hi ha citat el martinet menut (Ixobrychus minutus), l’agró roig (Ardea purpurea), el martinet ros (Ardeola ralloides), el martinet blanc (Egretta garzetta), el cames-llargues (Himantopus himantopus), el fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) i passeriformes com el balquer (Acrocephalus arundinaceus), la boscarla de canyar (A. Scirpaceus), el boscaler (Locustella luscinioides) o el trist (Cisticola juncidis).A la llacuna de Canal Vell, de propietat privada, s’hi localitza l'Estació Biològica de Canal Vell. Es tracta d’una instal·lació del Parc Natural del Delta de l’Ebre, creada l’any 1986, on es porten a terme activitats de rehabilitació de fauna salvatge, recerca específica i programes d’educació ambiental. També s’inclou dins l’espai del PEIN Delta de l’Ebre i de la Xarxa Natura 2000. A més, hi ha una quarta figura de protecció, ja que un petit sector de l’extrem nord-oest és considerat reserva natural de fauna salvatge de l’Estació Biològica del Canal Vell.

GPS: Latitud

GPS: Longitud