Reserva natural de Sebes i meandre de Flix

Reserva de fauna salvatge i meandre a Flix

Reserva natural de Sebes

Dos espais fluvials inclosos al PEIN

Localització

Flix

La reserva natural de fauna salvatge de Sebes i meandre de Flix són dos espais fluvials inclosos al Pla d’espais d’interès natural (PEIN). L’any 1995 van ser declarats reserva natural de fauna salvatge, sota la denominació de Riberes de l’Ebre a Flix.Amb una superfície de 204 hectàrees, la zona de Sebes és un espai fluvial que conserva bona mostra de vegetació aigualosa i de ribera. Comprèn l’espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt de l’embassament de Flix, on s’ha format un dels canyissars més extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gairebé intacte que creix esplendorosament a les illes fluvials.

Meandre de Flix

L’espai declarat reserva natural de fauna salvatge inclou aquesta zona d’aiguamolls, les illes fluvials i una franja de protecció de 60 metres de riu al seu voltant. La zona del meandre s’estén al llarg dels gairebé 5 km d’aquest estrangulat revolt que forma l’Ebre. La part declarada reserva inclou una antiga illa fluvial situada sota el castell de Flix i bona part dels màrgens i tram del riu.A causa de la regulació del cabal, funciona la major part de l’any gairebé com un meandre abandonat, amb poca fondària i poc cabal circulant. El fort contrast existent entre aquests espais fluvials i els talussos que el voregen, amb una vegetació de màquia i brolles típiques d’ambients amb baixa pluviometria, fa que puguem trobar en molt poc espai elements de vegetació i fauna característics dels dos ecosistemes tan contraposats per l’abundància o manca d’aigua. Aquestes característiques, juntament amb l’escassa activitat agrícola en els darrers cent anys, fan de la reserva natural de Sebes la segona zona humida en importància i extensió de la demarcació de Tarragona.


Fauna i flora

Hi predominen els àlbers, els salzes i els xops, i entre la gran quantitat d'ocells destaquen la cigonya i l'arpella, au rapinyaire característica dels aiguamolls. També hi podem contemplar els cavalls, que vinguts de la Camarga francesa pasturen entre els aiguamolls.Per poder observar la fauna i la flora amb deteniment, l'espai disposa de miradors d'aus i de passeres elevades sobre el bosc de ribera, amb petits itineraris senyalitzats per fer a peu. A més, un passeig per les passarel·les de fusta instal·lades entre els arbres permet albirar una vista panoràmica del meandre de Flix amb espectaculars postes de sol.


Centre d'interpretació

Des de 1999 hi ha en funcionament un centre d’informació i educació ambiental conegut com a Mas del Director. Hi ha també dos passeres –i la bifurcació d’una d’aquestes està en construcció– de fusta que permeten endinsar-nos respectuosament a l’espai natural: una a la zona del canyissar que arriba fins a un observatori prop d’una llacuna regenerada –és en aquesta on s’està treballant en la construcció d’una nova passera i un nou aguait a la zona de la vall de Sant Joan–, i l’altra, a l’interior del bosc de ribera.

Mas del DirectorTambé hi ha el Mas de Pitoia, el Centre d’Interpretació del Camí de Sirga, nova seu de l’àrea d’Educació Ambiental de Sebes, que compta amb una aula de natura, una sala de recepció, un museu i un audiovisual que reten homenatge als llaguters i sirgadors d’aquella època. La Fundació Territori i Paisatge va finançar la redacció del Pla de gestió d’aquest espai natural gestionat conjuntament per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Flix i l’ONG local, el Grup de Natura Freixe.Des de l’any 2001 s’està duent a terme el projecte de reintroducció de la cigonya blanca a les Terres de l’Ebre i també la recuperació d’herbassars inundables mitjançant la pastura amb cavalls de la Camarga.El centre d'interpretació i d'activitats de la reserva està situat al Mas del Director, una antiga masia ara restaurada. L'edifici està obert els caps de setmana i ofereix servei de guiatge. A les seues instal·lacions es pot visitar una exposició permanent sobre els orígens i la formació de la reserva natural, així com maquetes i reproduccions a dimensió real d'algunes aus.
Mas del Director

Centre d'Informació Reserva Natural de Fauna Salvatge

43750 Flix

Tel. 977 265 112

Pàgina web: www.reservanaturalsebes.org

GPS: Latitud

41.237744

GPS: Longitud

0.522492

Localització

Javascript is required to view this map.