Reserva natural del Riet Vell

Espai natural a Amposta

Reserva natural de Riet Vell

Cultiu d'arròs ecològic i recuperació d'hàbitats naturals

Localització

Amposta

La reserva del Riet Vell, localitzada al terme municipal d’Amposta, és un dels espais naturals del delta de l'Ebre gestionats per l'associació ornitològica SEO/BirdLife, l'organització conservacionista més veterana de l'Estat espanyol. Aquesta entitat hi du a terme activitats que inclouen des de la promoció de l'agricultura ecològica de l'arròs, el projecte Arrosvolució amb Deltapolet Turisme i Tradicions, a la recuperació d'hàbitats naturals de zones humides, realitzant una recerca aplicada, per tal d'afavorir les espècies protegides, el manteniment de la qualitat ambiental i paisatgística, el desenvolupament rural i el turisme ecològic.
 

Reserva natural de Riet Vell al delta de l'EbreA més, s'hi desenvolupen programes específics de recerca, divulgació pedagògica amb escoles, conservació, difusió i voluntariat. Totes les activitats les duen a terme el personal, socis i voluntaris de SEO/BirdLife i de Riet Vell SA.

En aquest espai es localitzen dos aguaits que permeten observar una àmplia varietat d’aus representatives de la diversitat d’ambients naturals del Delta.


Adreça

Carretera d'Amposta a Eucaliptus, km 18,5

Tel. 616 290 246

Pàgina web: www.rietvell.org
 

 

Arròs ecològic de Riet Vell al delta de l'Ebre


Hi trobem una llacuna d’aigua dolça situada en un antic llit del riu que es va anar colmatant amb el temps i que es va decidir restaurar els anys 1999-2000. Aquesta llacuna, l'única d’aigua dolça del delta de l’Ebre, rep l’aigua, principalment dels arrossars ecològics i és bombejada al desguàs del Riuet. També, els prats de jonqueres, amb 1,5 hectàrees inundades a l’hivern i seques a l’estiu i, finalment, una extensa zona de canyissar, a l'est de la llacuna.


Arrossar de la reserva natural de Riet Vell al delta de l'Ebre

Flora i fauna

A l’espai destaquen les grans extensions de comunitats helofítiques de boga (Typha angustifolia) i canyís (Phragmites australis). També, l'abundant presència de lliri groc (Iris pseudacorus) i joncs diversos (Juncus sp., Scirpus sp.), tant a la zona de jonquera com a la llacuna. Cal mencionar que a la llacuna es porta una gestió acurada de plantació de boga allà on és necessari per tal d’afavorir les condicions ecològiques de l’espai.Pel que fa a la fauna, cal destacar la migració de primavera i tardor, així com l’abundància estival d’ardèids i la presència d’espècies com la polla blava (Porphyrio porphyrio). A més, s’hi poden trobar espècies com el martinet menut (Ixobryychus minutus), la fotja (Fulica atra), l’agró roig (Ardea purpurea), el martinet ros (Ardeola ralloides), els camallargs (Himantopus himantopus) o l’esplugabous (Bubulcus ibis), entre moltes altres. Tant la llacuna com les jonqueres o el canyissar es troben en molt bon estat de conservació.


La zona humida de Riet Vell forma part de l’espai de la Xarxa Natura 2000.

GPS: Latitud

40.659464

GPS: Longitud

0.775137

Localització

Javascript is required to view this map.