Condicions de contractació i cancel·lació

La reserva de qualsevol servei a través de Viulebre suposa l'acceptació de les condicions següents:

1. El contingut del contracte és l'objecte indicat a la reserva.

2. No tindrà validesa cap contracte fins que Viulebre així ho confirme enviant per correu electrònic el bo de reserva.

3. Viulebre es limita a ser mediadora entre el client i el proveïdor de serveis (allotjament rural, restaurant, activitat, etc.), de manera que qualsevol deficiència sobre la prestació dels serveis contractats o incompliment serà responsabilitat exclusiva del proveïdor de serveis.

4. El client accepta les condicions que cada proveïdor de serveis té establertes. Els propietaris dels allotjaments rurals es reserven el dret de demanar una fiança en dipòsit fins a la data de sortida.

5. El client es fa responsable dels danys que pot ocasionar.

6. El client haurà d'abonar la taxa turística o qualsevol altra despesa que genere en la seua estada directament a l'administració de l'establiment abans de la data de sortida.

7. Els preus dels allotjaments corresponen a temporada baixa. En general, es considera temporada alta els ponts, Setmana Santa i els mesos de juliol i agost.

8. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts, manifestant així mateix que accepta i entén en la seua totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web i contractar els serveis oferts.

Condicions de cancel·lació:

La cancel·lació s'ha de fer mitjançant carta o correu electrònic a l'adreça de contacte següent:

Viulebre - Manel Salvatella Roca
Camí d'Orleans, 7
43500 Tortosa
viatges@viulebre.com

1. El client pot desistir en tot moment dels serveis contractats, havent d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió, l'import de les quals serà equivalent a 15 euros.

2. També seran aplicades les despeses d'anul·lació, qüestió que depèn de la penalització interposada pels proveïdors de serveis i que seran variables segons els serveis contractats.

3. Així mateix, en el cas d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, s'aplicarà el que regula l'Article 26 del DECRET 159/2012, de 20 de novembre, de la Generalitat de Catalunya:

Article 26
Cancel·lació de la reserva
1. L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.
2. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dintre dels deu dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat pacte en contrari:
a) Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total d’estada.
b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35% del preu total d’estada.
c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.
Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.
3. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faça abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contrari.

4. En qualsevol cas, la política de cancel·lació de Viulebre es troba subjecta a les condicions de cancel·lació aplicades pels proveïdors del servei contractat.