Els Muntells

Els esdeveniments més rellevants

Les festes majors dels Muntells, en honor del patró, sant Llorenç, se celebren del 8 al 15 d’agost.