Alcanar

Una mica d'història

Torre del carrer Nou i Moleta del Remei


El 1237, davant la resistència a ser conquerit per l’Orde de Sant Joan de l’Hospital, va ser repoblat per Hug de Folcalquer, comanador d’Amposta, que els va atorgar carta de poblament i va integrar el nucli a la batllia d’Ulldecona.

La seua proximitat a la frontera amb el món islàmic no va permetre una consolidació suficient de la població com per conrear les terres, de manera que el 1252 Bernat de Salanova va atorgar nova carta de poblament que finalment els va mantindre fidels a l’esmentada orde.