Amposta

Una mica d'història

Amposta alberga abundants indicis arqueològics de la presència ibera, romana i islàmica.
Del pas dels ibers, conserva restes d’un poblat ibèric amb set sitges de gra a la zona del castell, un altre a la zona del pla d’Empúries i una necròpolis a l’Oriola. Sembla que Amposta s’assenta sobre l’antiga ciutat d’Ibera, primer gran assentament iber de la Península i la ciutat més important del territori dels ilercavons.

El nucli modern de la ciutat deriva d’un assentament sobre una terrassa del riu, on els romans van establir una zona de vigilància.
 

Arrossars i castell d'Amposta


A finals del s. XI, Ramon Berenguer IV aplica el seu projecte d’edificació d’una nova torre castell que es convertiria en centre políticoadministratiu amb la denominació de castellania d’Amposta.

El principal sector econòmic de la població és l’agricultura, sobretot el cultiu de l’arròs (la Cambra Arrossera del Montsià és una de les cooperatives més grans d’Espanya i la més gran de Catalunya), tot i que darrerament han experimentat un notable creixement econòmic la indústria i el comerç.