Ascó

Una mica d'història

L’antiguitat d'Ascó es remunta al neolític per les nombroses restes prehistòriques que s’hi han trobat. Amb l’arribada dels romans, la zona ja estava poblada pels ilercavons (antic poblament iber), i a la segona meitat del s. V s'hi van assentar els visigots. Cap a l’any 714 es produeix la invasió musulmana.
 

Castell d'Ascó


Al peu d’un turó es troben les restes del castell d’Ascó, que pertanyia als àrabs. El 1148, Ramon Berenguer el conquereix i més tard és cedit als templers, amb el permís de permanència de la població sarraïna vençuda.

Les posteriors expulsions de la comunitat jueva van fer que Ascó quedés pràcticament despoblat. Va caldre endegar-hi un nou procés poblacional, exclusivament cristià, cristal·litzat en una carta de poblament que es va concedir el 1615.

Durant la Guerra dels Segadors, el castell queda desmantellat, de forma que en l’actualitat només hi resten una torre àrab i la garita, part d’una torre gòtica de construcció immillorable.