Camarles

Una mica d'història

Camarles és un municipi de considerable antiguitat, del qual s'han trobat restes arqueològiques d'un poblat ibèric i sobretot, a la partida del Bordissal, més de cinquanta encensers de terra cuita amb la representació femenina de la deessa Tanit.

Camarles va ser un port de mar abans de la formació de la plataforma deltaica. Bona part dels fets més rellevants de la seua història estan relacionats amb les torres i fortificacions que s’hi van construir per protegir l’aleshores territori de Tortosa dels atacs dels pirates que arribaven a les costes del delta de l’Ebre.
 

Torre de Camarles