Deltebre

Una mica d'història


És un indret que al llarg dels segles ha sigut poblat ocasionalment, però que no va ser fins a mitjan s. XVIII quan es va iniciar una progressiva colonització del territori, i es va establir un cens estable gràcies a la construcció dels canals de rec.