Flix

Una mica d'història

Els seus orígens es remunten als poblats ibers-ilercavons, que han deixat interessants jaciments arqueològics a les zones de Castellons i Sebes. L’època medieval va deixar-hi també forta empremta.
 Durant la conquesta de Catalunya, a partir del 1154 per Ramon Berenguer IV, es comença la construcció de la primera església de Flix, que més tard va donar lloc a l’actual, acabada al s. XVII, de la qual encara es conserva una part.