Freginals

Una mica d'història

Aquest municipi apareix documentat per primera vegada l’any 1222. Després que el lloc s’anés conformant com un nucli de població, el comanador hospitaler d’Amposta li va atorgar la carta de poblament.

L’empremta dels caçadors i recol·lectors neolítics, i més tard dels agricultors i ramaders és ben palesa en les pintures rupestres localitzades a la partida dels Masets (on hi ha la figura d’un arquer en actitud de córrer) i les Llibreres (amb dos escenes sobreposades, on es distingeix un ramat amb set cabres i cèrvols). Aquestes pintures, que representen petites figures en moviment que desenvolupen activitats quotidianes de l’època, es troben disperses en diferents cavitats i balmes per la serra de Godall i formen part del conjunt de pintures llevantines de Catalunya, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.