Ginestar

Una mica d'història

La vila rep el seu topònim de la ginesta (arbust de branquillons verds, fulles petites i flors grogues), una planta molt abundant al terme. Segons la tradició històrica, els orígens de Ginestar es trobarien en una alqueria àrab on hi havia una gran ginesta, per la qual l’anomenaven Mas de la Ginesta i que era una masia formada per una agrupació de cases. L’origen de la població, tot i que s’hi han trobat làpides d’època visigòtica, és posterior a la restauració cristiana.

Com la majoria de pobles de la Ribera d’Ebre, Ginestar va pertànyer a l’orde dels templers, que li atorgaren la carta de poblament l’any 1206, per més tard passar a mans dels hospitalers.