Godall

Una mica d'història

El topònim de Godall apareix documentat el 1097, fet que demostra la seua existència en temps de la dominació sarraïna. El comte Ramon Berenguer IV, l’any 1153, va fer donació de la vila i de tot el terme a Guillem de Copons, aleshores batlle de Tortosa; després el senyorejà la família Centelles, que el 1238 li va atorgar la carta de poblament, tot i reservant-se’n la senyoria.

Godall va experimentar un moviment migratori cap a la Galera, per tal de sostraure’s de la fidelitat a la senyoria de Centelles, i Ramon de Centelles va moure plet davant la cort reial, essent dirimit el 1303, tot confirmant el vassallatge que se li devia. El Consell de la vila de Godall va acceptar la sentència amb la compensació que es ratifiqués l’ús de franqueses i immunitats en els Costums de Tortosa. El 1594 Godall es va rebel·lar contra els impostos de Tortosa, però l’Audiència de Catalunya es va pronunciar a favor d'aquesta darrera ciutat.