L'Ampolla

Una mica d'història

La seua toponímia prové per la forma que representava una antiga desembocadura de l’Ebre en aquest indret. L’Ampolla va nàixer com a municipi l’any 1989, després d’aconseguir la independència del Perelló.

El 5 de maig de 1990 es va constituir l’Ajuntament. L'any 1937, la Generalitat ja havia dictaminat la segregació de l’Ampolla, però aquesta decisió va ser derogada un any després amb els decrets de Burgos, amb els quals el bàndol franquista, guanyador de la Guerra Civil espanyola, va anul·lar les accions del govern català. La segregació ha marcat la història recent de l’Ampolla, els orígens de la qual es creu que es remunten a l’època ibera.

Segons sembla, l’Ampolla va ser un antic hostal del camí reial de Tarragona a València i s’ha trobat documentació on es sosté que al s. XVI ja hi havia famílies de pescadors on avui dia s’aixeca la vila.

 

Pescador de l'Ampolla