Roquetes

Una mica d'història

Els primers testimonis de poblament es conserven al Clot de l’Hospital, un jaciment que es remunta a 15.000 anys aC. Malgrat això, l’origen de Roquetes el trobem en una antiga alqueria islàmica (masada) cedida per Ramon Berenguer IV a Tortosa després de la seua conquesta el 1149. Posteriorment, la població esdevé coneguda amb el nom del Mas de n'Ortiz. No serà fins al 1781 que adquireix el tractament de raval, que es mantindria fins al 1850.

 

Antic ajuntament. Foto: A. Antolí


La història de Roquetes sempre ha anat molt unida a la de Tortosa, de la qual s’independitzà el 1850, en ser-li concedida la segregació per mitjà d’un reial decret d’Isabel II. Anys després, el 1880, Alfons XII li atorgà el títol de ciutat.