Santa Bàrbara

Una mica d'història

Els primers indicis de població a Santa Bàrbara és remunten als temps de l’edat de ferro, ja que a la zona coneguda com Mianes es va descobrir una necròpoli del segle VI aC. Malgrat això, l’origen de l’actual població està vinculat a la intensa colonització d’aquesta zona que va tindre lloc sobretot al segle XVIII. Es té constància que l’any 1762 el lloc anomenat les Planes de la Galera i més tard les Planes de Santa Bàrbara comptava ja amb un destacat nucli de població, principalment colonitzadors provinents de Tortosa disposats a conrear les terres. Aquest nucli s’anà construint de forma permanent –a part de les nombroses cases de camp i masades disseminades pel terme–, al voltant de la desapareguda ermita de Santa Bàrbara, que estava ubicada al costat de l’espai que avui ocupa l’Ajuntament.

 Tot i que en un principi depenia del municipi de la Galera, situat 7 km al sud, la segregació municipal es va aconseguir el 1828, després d’un llarg contenciós.