Xerta

Una mica d'història

Els orígens de Xerta es remunten a l’època iberoromana (ilercavons), amb el nom d’Osikerda. Durant el període àrab adquirí molta importància la producció agrícola, de la qual es té constància a través d’una explotació agrícola o almúnia, afavorida per la seua situació geogràfica on l’Ebre potenciava els sistemes de regadiu.

 Amb la conquesta cristiana, Xerta va passar a formar part del terme general de Tortosa, de la qual es va independitzar i va aconseguir el títol de vila l’any 1628.