Paüls

Parc Natural dels Ports

70353163201.jpg

El Port (o els Ports) és un massís calcari de relleu escarpat i abrupte situat entre Catalunya, València i Aragó que ha sigut humanitzat des de temps prehistòrics. L’home ha trobat sempre en el Port una font de recursos naturals per a la seua subsistència i per als seus interessos. Actualment, formen part d'aquest paisatge subtils pinzellades d’història com els masos, els forns de calç, els pous de neu, les carboneres, els màrgens de pedra seca i els camins empedrats.

Paüls

És especialment important la festa de Sant Antoni, a mitjan gener, amb benedicció d’animals i recuperació de la tradicional matança del porc. Es fa una menjada a Sant Roc i festa tot el cap de setmana.

A finals de maig o principis de juny també es pot gaudir de la Festa de la Cirera, amb la qual es promociona el poble emprant aquesta fruita típica dels camps de Paüls, on l’agricultura és la principal activitat econòmica.

Paüls

La gastronomia de Paüls té com a productes típics el recapte i la carn, que a l’hivern pot ser de caça. I de postres, cireres.

Paüls

Una carta de donació del castell del poble l’any 1168 és el primer document conservat que dóna fe de l’existència de Paüls, que es considera fundat pels sarraïns.


Paüls

Paüls és un dels pobles més singulars dels Ports de

Contingut sindicat