Antic Escorxador de Tortosa

Complex modernista i Museu de Tortosa

Antic Escorxador de Tortosa

Av. de Felip Pedrell, 5
977 510 146
43500
Tortosa

Aquest edifici públic és sens dubte el complex arquitectònic més representatiu del modernisme a Tortosa. Es troba al barri de Sant Jaume, a l'avinguda de Felip Pedrell, a la vora del riu Ebre. Es tracta d'un recinte tancat d'uns 5.500 metres quadrats (100 x 55 metres aproximadament) format per diferents pavellons, actualment restaurats. També hi trobareu la nova Oficina de Turisme de les Terres de l'Ebre, oberta tot l’any, set dies a la setmana.

Antic escorxador de Tortosa

De gran riquesa formal, juga amb l’obra vista i la ceràmica vidrada policromada i, junt amb altres construccions públiques, denota l’interès per embellir la Tortosa de l’època.


L’obra, projectada per Pau Monguió el 1905 i construïda entre el 1906 i 1908, va donar resposta a la voluntat de la ciutat de Tortosa de dotar-se d’equipaments que li mancaven, però també de seguir normatives higièniques. La necessitat de guanyar terrenys al riu per bastir-lo va comportar la realització rellevant d’un sistema de fonamentació sobre pilotatges i pilars lligats amb arcs. Monguió va optar per un conjunt de pavellons amb encavallades de fusta i ferro a les cobertes i estructurats simètricament dins d’un recinte clos i de planta rectangular.

La façana principal té dos cossos d'alçada: l'inferior, format per set arcs rebaixats sobre pilars quadrangulars de maó, i el superior, dividit en tres sectors, cadascun ocupat per un arc de major llum, també rebaixat, sobre pilarets de maó. Emmarquen lateralment aquesta façana dos pavellons de planta quadrada i més alts, coberts amb un teulat de quatre aigües i oberts per finestrals de mig punt peraltats. Els arcs anteriorment descrits s'obren a un espai tancat disposat paral·lelament a la façana. Perpendiculars a aquest àmbit hi ha diversos pavellons de planta rectangular separats per patis oberts. Des del punt de vista decoratiu, són interessants els coronaments esglaonats de les dependències, amb formes geomètriques i aplicacions ceràmiques de tema vegetal. Pedra, maó i ceràmica verda i blava donen un caràcter colorista a l'edifici, que evoca l’estil arquitectònic mudèjar.

L’edifici va funcionar com a escorxador pròpiament dit fins a les darreries de 1997 i, l’any següent, van començar les obres per tal de rehabilitar-lo, adequar-lo interiorment i donar-hi un ús cultural i museístic. Els treballs finalitzaren l'any 2004 i els va dur a terme Ramon Valls i Ortiz. L'any 2007 en un dels antics corrals del bestiar l'Ajuntament de Tortosa hi va inaugurar la sala d'exposicions Antoni Garcia i el 2010, el pavelló 11 (155 metres quadrats) va convertir-se en la nova sala de reserva del Museu de Tortosa, anomenat avui dia Museu de Tortosa, Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre (vegeu notícia relacionada).Aquest edifici s'inclou dins la ruta modernista de Tortosa.

Horari de la sala Antoni Garcia:
De dimarts a divendres, de 18 h a 20 h.
Dissabtes, de 12 h a 14 h i de 18 h a 20 h.
Diumenges i festius, de 12 h a 14 h.

Tarifes

3 €

GPS: Latitud

40.815331

GPS: Longitud

0.521591

Localització

Javascript is required to view this map.