L'assut

Ruta en embarcació des de Benifallet

L'assut

Benifallet

Fitxa tècnica
Durada: 2,24 h - 2,42 h
Distància: 10,5 km - 12 km
 

 

 

 

 

Recorregut
0.00 Embarcador de Benifallet
0.19 Desembocadura del riu Canaletes
0.27 Torre de Mollet o de Faió
0.50 Jaciment d'Aldovesta
1.03 Lo Castellot de la Roca Roja
1.06 Mas de Xalamera
1.15 La Pedrera
1.28 Fàbrica de ciment Pòrtland
1.32 L'assut
2.00 Sortida de la resclosa
2.24 Embarcador de Tivenys
2.42 Embarcador de Xerta

 

 

Precaucions
· Eviteu l'espai obert a l'esquerra de la comporta d'entrada, per no caure per l'elevat pendent.


· Quan la resclosa estiga tancada, podem salvar el desnivell de la presa portant les embarcacions pel marge esquerre, pel camí que hi ha abans del començament del canal de l'Esquerra, i que ens condueix finsa a una petita platja de grava (en total uns 150 m).


· Baixar navegant pel pendent de la presa és molt perillós.


· És extremadament perillós entrar pel canal, ja que les aigües donen a un sifó infranquejable.

 

 

Font: Generalitat de Catalunya- Idece