Lo cor del Delta

Ruta en embarcació des de Deltebre

Lo cor del Delta

Deltebre

Fitxa tècnica
Durada: 2,06 h
Distància: 10,5 km 

 

Recorregut
0.00 Embarcador de Deltebre
0.01 Pas de barca de la Cava
0.15 Lo Maset
0.18 Embarcador de vaixells turístics
0.30 Mas de la Comandanta
0.40 Partida de la Catxa
1.24 Mas de Codorniu
1.40 Mas del Tramontano
1.42 Gola de Migjorn
1.53 Vaixells turístics del Delta
2.06 Port de Deltebre

 

Precaucions
· El pas de grans embarcacions que sovint, i sobretot a l'estiu, aixequen ones d'altura considerable que poden dificultar l'estabilitat de la nostra embarcació.
· Compte si naveguem amb vent, ja que no hi ha cap pantalla natural ni orogràfica que ens done protecció. Només tenim una petita protecció amb el bosc de ribera de les vores.

 

Font: Generalitat de Catalunya - Idece